baner

Rituál OFS

Mnoho mužov a žien, manželov aj slobodných, mnoho diecéznych kňazov, ktorých Boh povolal ísť cestou dokonalého evanjeliového života, nasledujúc príklad a spôsob svätého Františka z Assisi a majúc účasť na jeho charizme a sprítomňovaní vo svete, sľubujú nasledovať Ježiša Krista a žiť v bratskom spoločenstve.

Čítať ďalej: Rituál OFS

Generálne konštitúcie

Drahí bratia a sestry,

ponúkame vám jeden zo základných dokumentov Františkánskeho svetského rádu v elektronickej podobe. Tu si ich môžete prečítať v PDF formáte: GeneralneKonstitucie

Regula Františkánskeho svetského rádu

Regula a život svetských františkánov je toto: zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista nasledovaním príkladu sv. Františka, ktorý urobil Krista inšpirátorom a stredobodom svojho života s Bohom a s ľuďmi. Kristus, dar Otcovej lásky, je cestou k nemu, pravdou, ku ktorej nás vedie Duch Svätý a životom, ktorý nám prišiel dať v hojnosti.

Čítať ďalej: Regula Františkánskeho svetského rádu

Podkategórie