Záverečné dokumenty GK OFS 2017

 

Základné dokumenty 15. Generálnej kapituly Františkánskeho svetského rádu:

Sprievodný list ministra CIOFS k dokumentom z GK

1. FORMÁCIA

2. BRATSKÝ ŽIVOT

3. BUDOVANIE BRATSKÉHO a EVANJELIOVÉHO SVETA

4. VODCOVSTVO

5. KOMUNIKÁCIA

6. FINANCIE

7. ZÁVERY GK

Ospravedlňujeme sa za neprofesionálny preklad textov, originálne texty dokumentov nájdete na medzinárodnej stránke CIOFS:

V anglickom jazyku: http://www.ciofs.org/portal/en/main-page/general-chapter-2017/2017-chapter-documents

V talianskom jazyku: http://www.ciofs.org/portal/it/home-it/capitolo-generale-2017/capitolo-generale-2017-documenti

Vo francúzkom jazyku: http://www.ciofs.org/portal/fr/home-fr/chapitre-general-2017/chapitre-general-2017-documents

V španielskom jazyku: http://www.ciofs.org/portal/es/home-es/capitulo-general-2017/capitolo-generale-2017-documentos