baner

Napomenutia sv. Františka

Drahí bratia a sestry,

dávame vám k dispozícii dokument, ktorý spracoval br. Cyril Jaroslav Brázda OFM.

Testament sv. Františka

"Pán dal mne, bratovi Františkovi, že som takto začal konať pokánie: kým som bol v hriechoch, zdalo sa mi príliš trpké, čo i len pozrieť na malomocných."

Čítať ďalej: Testament sv. Františka

Nanebovzatie Panny Márie - 15. august

Pod nanebovzatím Panny Márie rozumieme jej prechod s telom i s dušou do slávy zmŕtvychvstalého a nanebovstúpeného Krista.

Čítať ďalej: Nanebovzatie Panny Márie - 15. august

Stigmatizácia sv. Františka

V roku 1224 sv. František Asisský dostal dar stigiem, stopy utrpenia Krista, cez ktoré sa ešte viac začal podobať na Toho, ktorého miloval nadovšetko.

Čítať ďalej: Stigmatizácia sv. Františka

Chronológia života sv. Františka z Assisi

Prečítajte si chronológiu života svätého Františka z Assisi

Čítať ďalej: Chronológia života sv. Františka z Assisi