baner

Národné formačné stretnutie OFS

Národná rada OFS, podľa záverov národnej volebnej kapituly v roku 2016, pripravila národné formačné stretnutie  pre regionálnych  fomátorov, ich pomocníkov a pozvala aj formátorov z miestnych bratstiev OFS v dňoch 24. – 26. marca 2017 v Melčiciach u sestričiek františkániek Premenenia Pána.

Čítať ďalej: Národné formačné stretnutie OFS

Koinonia

Text tretej a štvrtej časti dokumentu z  Medzinárodnej rady OFS určený na formáciu svetských františkánov. Články sú tematický zamerané na milosrdenstvo, ktoré je vnímané ako dar, ktorý pochádza od Boha. Originálne texty sú uverejnené vo viacjazyčnej mutácii na medzinárodnej stránke OFS: http://www.ciofs.org/ Články vyšli v Koinonii, časopise generálnych duchovných asistentov OFS a Františkánskej mládeže GiFra.

Čítať ďalej: Koinonia

1. Jubileum milosrdenstva a odpustky z Assisi

Text prvej časti dokumentu z  Medzinárodnej rady OFS určený na formáciu svetských františkánov. Postupne uverejníme ďalšie články, ktoré sú tento rok sústredené na tému milosrdenstva, ako daru, ktorý pochádza od Boha. Originálny text je uverejnený vo viacjazyčnej mutácii na medzinárodnej stránke OFS: http://www.ciofs.org/  Článok vyšiel v Koinonii, časopise generálnych duchovných asistentov OFS a Františkánskej mládeže GiFra. Do slovenčiny text preložila sestra Lucia Spodniaková. 

Čítať ďalej: 1. Jubileum milosrdenstva a odpustky z Assisi

2. Žiť milosrdenstvo v bratstve

Druhá časť dokumentu z Medzinárodnej rady OFS (CIOFS) určený na formáciu členov Františkánskeho svetského rádu. Autorom textu je Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM.

Čítať ďalej: 2. Žiť milosrdenstvo v bratstve

Modlitbový program na rok 2016

Pokoj a dobro!

Drahí bratia a sestry, Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS nám ponúka modlitbový program s jednotlivými úmyslami a pozýva nás k zahŕňaniu týchto úmyslov do našich prosieb.

Čítať ďalej: Modlitbový program na rok 2016