baner

Trvalá formácia 2014

Témy, ktoré sú pre nás pripravené, by nám mali pomôcť k hlbšiej viere. Nabádajú nás, aby náš kresťanský život bol pre nás všetkým, tak ako pre sv. Ľudovíta. Máme teda pouvažovať podrobnejšie o niektorých špecifických aspektoch nášho života, aby sme tak dokázali lepšie žiť v súlade s Evanjeliom.

Dokopy je pripravených 8 tém s nasledovnými názvami:

1.    téma:          Spiritualita sv. Ľudovíta
2.    téma:          Sv. Ľudovít - verejný obraz kresťana
3.    téma:          Sv. Ľudovít a manželstvo
4.    téma:          Sv. Ľudovít, vychovávateľ
5.    téma:          Sv. Ľudovít, sociálna spravodlivosť a evanjelizácia
6.    téma:          Sv. Ľudovít a chudobní
7.    téma:          Sv. Ľudovít a medzináboženský dialóg
8.    téma:          Sv. Ľudovít a sestra smrť

Tu si môžete prečítať prvé dve zverejnené témy:

1.téma-1/2014

2.téma-2/2014