baner

O rodine

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám na prečítanie jednu z prednášok "O rodine" , ktorá odznela na II. Európskom kogrese Františkánskeho svetského rádu a Františkánskej mládeže v auguste 2015 v Mostare.

Čítať ďalej: O rodine

V škole sv. Františka - doplnený titul

Drahí bratia a setry,

ponúkame vám možnosť stiahnuť si publikáciu: V škole sv. Františka

Čítať ďalej: V škole sv. Františka - doplnený titul

Témy Trvalej formácie č.5,6,7

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám ďalšie témy Trvalej formácie o sv. Ľudovítovi.

Čítať ďalej: Témy Trvalej formácie č.5,6,7

Stigmatizácia svätého Františka

Dva roky pred tým, než František vrátil svoju dušu nebu, býval v pustovni na mieste zvanom Alverna.

Čítať ďalej: Stigmatizácia svätého Františka

4. téma Trvalej formácie o sv. Ľudovítovi

Drahí bratia a sestry,

ponúkame vám ďalšiu tému Trvalej formácie o sv. Ľudovítovi. Táto, v poradí už 4. nám hovorí o postoji sv. Ludovíta k výchove.

Čítať ďalej: 4. téma Trvalej formácie o sv. Ľudovítovi