baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2024

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2024. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. CIOFS povzbudzuje všetky sestry a bratov, aby sa modlili na obidva úmysly. Text v PDF formáte: Mesačné modlitbové úmysly 2024

Vianočný pozdrav brata Norberta

Vianočný list bratom a sestrám OFS od brata Norberta Pšenčíka OFMCap:

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

Milí čitatelia Františkánskej rodiny, tlačené vianočné číslo bolo dňa 14.12.2023 odoslané všetkým odberateľom časopisu. Dúfame, že rozšírené vydanie, ktoré ponúka 52 strán, bude vítaným duchovným spestrením Vašich vianočných sviatkov.

Čítať ďalej: FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

Vianočné posolstvo generálneho ministra OFS

Vianočný list generálneho ministra OFS Tibora Kausera.

List pápeža členom františkánskej rodiny

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023): PDF formát listu