baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2022

Milí čitatelia časopisu Františkánska rodina,

tlačené vydanie vianočného čísla mešká a bude doručené až po Druhom sviatku vianočnom. Niekoľkodňové meškanie spôsobila tlačiareň, ktorá sa nám za vzniknutú situáciu ospravedlnila. Redakčnej rade je ľúto, že nedokázala zabezpečiť distribúciu časopisu včas a s väčším predstihom. Všetkým čitateľom vyprosujeme a zo srdca prajeme milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2023. Ako zadosťučinenie vám ponúkame celé bohatstvo 72-stranového vydania časopisu v PDF formáte:

 časopis FR 

Vianočný príhovor generálneho ministra OFS

Nech Vianoce prehĺbia naše povolanie a poslanie, nech nás inšpirujú a posilňujú k našej oddanosti a vedú nás k solidarite.

Čítať ďalej: Vianočný príhovor generálneho ministra OFS

Výzva k modlitbe a pôstu za mier

Konferencia františkánskej rodiny

Drahí bratia a sestry františkánskej rodiny, nech vám Pán daruje pokoj!

Zišli sme sa v meste svätého Františka pri príležitosti jeho sviatku a radi by sme vás srdečne vyzvali, aby ste, v tejto pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, zostali vnímaví na tému mieru. Radi by sme vyjadrili všetok záujem o mier, ktorý cítime, najmä tvárou v tvár utrpeniu, ktoré už bolo spôsobené toľkým ľuďom a riziku použitia jadrových zbraní.

Čítať ďalej: Výzva k modlitbe a pôstu za mier

Vianočný príhovor národného ministra OFS

Milé sestry, drahí bratia!
Adventné očakávanie zvykne byť označované ako radostné. Vrcholí Vianocami, ktoré sú vlastne akousi esenciou evanjelia – radostnej zvesti.

Čítať ďalej: Vianočný príhovor národného ministra OFS

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2022

Prečítajte si tretie tohtoročné číslo Františkánskej rodiny, ktoré ponúka 64 strán inšpirujúcich príbehov a zaujímavých textov.

Zoznámte sa so svetskou františkánkou Armidou Barelli. Túto šarmantnú ženu si nepripomíname pre jej očarujúci zovňajšok, ani pre jej mimoriadne intelektuálne a organizačné schopnosti. Výnimočným pôvabom oplýval najmä jej čnostný život, pre ktorý ju Cirkev v apríli tohto roku vyhlásila za blahoslavenú.

Páter Augustín Hlavina rozpráva o sebe a svojom živote s otvorenosťou a odzbrojujúcou úprimnosťou. Pre jeho životnú cestu plnú kontrastov bol rozhodujúci Boží dotyk, ktorý zmenil celý jeho život.

Respondenti ankety reflektujú svoju osobnú skúsenosť s prebiehajúcou synodou.

Vedeli ste, že v Čechách existuje biofarma, kde vyrábajú a predávajú syr s pridanou hodnotou pokoja a dobra? Jej vlastníkom je mnohodetná rodina svetských františkánov, ktorej členovia rozprávajú o svojom povolaní, duchovnom živote a náročnej práci na farme.

Z juhozápadných Čiech sa presunieme do stredného Talianska, kde nás cestopis pútnikov zavedie do kláštorného komplexu Eremo di Montecasale.

Časopis uzatvárajú aktuálne informácie zo života Františkánskeho svetského rádu, správy z národnej volebnej kapituly a spoločného národného stretnutia.

Čerešničkou na torte je františkánska vedomostná súťaž.

FRANTIŠKÁNSKU rodinu si môžete prečítať v tlačenom vydaní, alebo elektronickom formáte PDF:

 časopis FR