baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2021. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021

List františkánskych generálnych ministrov k Vianociam

Spoločné vianočné prianie generálnych ministrov františkánskych spoločenstiev adresované sestrám a bratom celej FRANTIŠKÁNSKEJ RODINY.

Čítať ďalej: List františkánskych generálnych ministrov k Vianociam

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3-4/2020

Prečítajte si spojené tretie a štvrté číslo Františkánskej rodiny jeseň – zima 2020. Zlúčenie dvoch plánovaných vydaní časopisu do jedného rozšíreného, bolo realizované v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. Čitateľom a odberateľom časopisu sa ospravedlňujeme a prosíme o pochopenie vzniknutej situácie. Šesťdesiat strán časopisu ponúka rozhovor s biskupom diecézy Reykjavík na Islande, aktuality zo života svetských františkánov, záverečnú časť študijnej príručky k Encyklike Laudato Si', poéziu, knižné recenzie i spomienku na brata Miška Škáru. Ďakujeme čitateľom za zachovanie priazne a prajeme milostiplný čas prípravy na sviatky Božieho narodenia. Časopis v PDF formáte:  časopis FR 

FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2020

Ponúkame Vám letné vydanie časopisu: FRANTIŠKÁNSKA rodina v PDF formáte. Nájdete tu rozhovor s pátrom Gabrielom, prvú časť štúdijnej príručky k encyklike Laudato si' , aktuálne informácie zo života svetských františkánov, pozvánky i knižné recenzie.