baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

Milí čitatelia Františkánskej rodiny, tlačené vianočné číslo bolo dňa 14.12.2023 odoslané všetkým odberateľom časopisu. Dúfame, že rozšírené vydanie, ktoré ponúka 52 strán, bude vítaným duchovným spestrením Vašich vianočných sviatkov.

Čítať ďalej: FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

List pápeža členom františkánskej rodiny

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023): PDF formát listu

List svetským františkánom od brata Norberta

List svetským františkánom od brata Norberta na sviatok svätého Františka: PDF formát listu

List Konferencie františkánskej rodiny

List Konferencie františkánskej rodiny, určený celej františkánskej rodine, k udeleniu plnomocných odpustkov pri príležitosti osemstého výročia Vianoc v Greccio: PDF formát listu

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2023

Tretie tohtoročné číslo časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina bolo dnes 3.10.2023 odoslané všetkým odberateľom. Vydavateľ časopisu zároveň rozhodol o obnovení bezplatného publikovania Františkánskej rodiny v PDF formáte s trojmesačným odstupom od vydania tlačenej verzie.

Čítať ďalej: FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2023