baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2019

Modlitbový program pre Františkánsky svetský rád (OFS) a Františkánsku mládež (GiFra) – mesačné úmysly

Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

 

Január:
Evanjelizačný úmysel:
Za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu evanjeliovú radosť.
OFS úmysel: Za medzinárodné stretnutie Františkánskej mládeže, za SDM a za Latinsko - americký kongres v Guatemale.   
Otče náš ...


Február:

Evanjelizačný úmysel: Za úprimné a srdečné prijatie všetkých, ktorí sa stali obeťami obchodu s ľuďmi, boli donútení k prostitúcii alebo trpeli násilím.
OFS úmysel:
Za národné bratstvá: Argentína (kapitula) a Bielorusko (Bratská a pastoračná návšteva)    Otče náš ...

Marec:
Evanjelizačný úmysel:
Za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenasledované, aby cítili Kristovu blízkosť a a by boli uznané ich práva.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Južná Afrika (Bratská a pastoračná návšteva) a za Predsedníctvo CIOFS   Otče náš ...

Apríl:
Všeobecný úmysel:
Za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Maďarsko (Bratská a pastoračná návšteva)    Otče náš ...

Máj:
Evanjelizačný úmysel:
Za Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Togo, Česká republika (Bratská a pastoračná návšteva); Burkina Faso, Belgicko, Panama, Vietnam a Ukrajina (kapituly) Otče náš..

Jún:
Evanjelizačný úmysel:
Za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Nikaragua a Indonézia (Bratská a pastoračná návšteva); Malta (Bratská a pastoračná návšteva a kapitula); Dominikánska republika a Mjanmarsko (kapituly); Brazília (kurz).    Otče náš ...

Júl:
Všeobecný úmysel:
Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane svetových morí a oceánov.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Bolívia a Kórea (Bratská a pastoračná návšteva) a Maďarsko (kapitula)   Otče náš ...

August:
Evanjelizačný úmysel:
Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej ľudskosti.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Paraguaj a Slovensko (kapituly)   Otče náš ...

September:
Všeobecný úmysel:
Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala posledné slovo.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Austrália, Ekvádor a Nový Zéland (kapituly) a Poľsko (Bratská a pastoračná návšteva a kapitula)  Otče náš ...

Október:
Evanjelizačný úmysel:
Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Chorvátsko a Francúzsko (kapituly); Filipíny (Bratská a pastoračná návšteva)   Otče náš ...

November:
Všeobecný úmysel:
Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: za Predsedníctvo CIOFS za formačný kurz pre asistentov, za národné bratstvá Tajvan (Bratská a pastoračná návšteva) a Libanon (kapitula)   Otče náš ...

December:
Všeobecný úmysel:
Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, najmä trpiacich.
OFS úmysel: Za všetky národné bratstvá v ťažkostiach a národné bratstvo Uruguaj (kapitula)   Otče náš ...

 

Zdroj: TK KBS a CI OFS

Preklad: Lucia Spodniaková