baner

Partnerstvo medzi bratstvami ČR a SR

16. októbra 2018 sa v Kapucínskom kláštore v Žiline stretli národní ministri Jozef Gazdík a František Reichel, aby prejednali možnosti spolupráce medzi národnými bratstvami ČR a SR:

Informácie o významných akciách v roku 2019

NB Slovenska pripravuje a pozýva členov SFŘ ČR:

-          5. – 7.4. 2019 na Národné formačné stretnutie v obci Melčice - Lieskové

-          13.7.2019 na Celoslovenské stretnutie OFS v Krivej na Orave

-          30.8. – 1.9.2019 na Národnú volebnú kapitulu v obci Melčice - Lieskové

NB Česka pripravuje a pozýva členov OFS SR:

-          1.6.2019 na Mariánskou pouť Prahou (281. ročník)

-          13. – 14.9.2019 na Tradiční pouť SFŘ na Svatý Hostýn

-          18. – 19.10.2019 na Formační seminář v Brně

Publikačná a vydavateľská činnosť

-          NR SR vydáva 4x ročne časopis Františkánska rodina – časopis bude zasielaný v tlačenej forme NR ČR a elektronickej forme na webovú stránku SFŘ ČR

-          NR ČR vydáva 6x ročne Zpravodaj NBS SFŘ. Zpravodaj bude zasielaný NB SR v elektronickej podobe.

-          V roku 2019 bude vo Františkánskej rodine uverejnený informačný článok o živote a činnosti sestier a bratov SFŘ v ČR a v Zpravodaji NBS SFŘ o živote a činnosti OFS na Slovensku. 

-          NBS ČR pripravuje vydanie knihy „Svatost ve světě“. Pre potreby NB SR bude poslaných 200 ks

-          Obe Národné bratstvá si budú naďalej poskytovať preklady dokumentov, ktoré vydáva Medzinárodná rada (CIOFS).

Stretnutie sme ukončili spoločnou účasťou na sv. omši v  kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline.

Jozef Gazdík                                                             František Reichel