baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2019

Časopis vám ponúka výber aktualít zo života františkánskej rodiny:

Veľkonočný príhovor národného ministra OFS J. Gazdíka..........3
Čas znovuzrodenia ................................................................4
František a sultán..................................................................6
Rozhovor s P. Félixom Jánom Tkáčom OFMCap......................10
Služba v živote svätej Kláry...................................................18
Nech vás Kristus naučí, čo máte robiť....................................24
Potuit Voluit Ergo Fecit.........................................................26
Obývať krajinu pôstu...........................................................28
Pastoračná návšteva P. Gabriela OFM....................................32
Stretnutie s mučeníkmi.......................................,.................34
Západoslovenský región.......................................................36
Info z NR OFS.....................................................................37
Ďakovný list.......................................................................38
Spolupráca bratstiev SR a ČR...............................................39
Téma formácie na rok 2019.................................................40
Studňa pre Afriku.....................................................,..........42
Modlitbové úmysly..............................................................44
Jubileá...............................................................................45