baner

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE OFS 2019

 

2FR2019 strana052

Organizačné pokyny:

Parkovanie áut a autobusov v Krivej oproti kostolu pri ZŠ, zabezpečené organizačnou službou a políciou.
Občerstvenie: individuálne (z „vlastného batôžka“) a v areáli kostola a v ZŠ; pohostenie pozvaných hostí otca biskupa, kňazov, duchovných asistentov a členov NR v reštaurácii Mlyn – vedľa kostola.
Národný minister pozve Vdp. biskupa Štefana Sečku a provinciálov prvých rádov OFM na národné stretnutie OFS.
Národná rada pozve regionálnych duchovných asistentov a regionálne rady miestnych duchovných asistentov na národné stretnutie.
Predaj devocionálií a iných spomienkových predmetov na podporu tohto pútnického miesta bude v areáli kostola.
Hudobný doprovod sv. omše: spevokol a organista z Krivej; obetné dary zabezpečia MB Oravského regiónu, čítania zabezpečí NR OFS; na úvod sv. omše pieseň JKS č. 258 „Vstupujem do chrámu tvojho“.
Nezabudnite si zobrať lieky, ktoré užívate a pre istotu pršiplášte.
Toalety sú v areáli kostola a v ZŠ.
Predpokladané ukončenie stretnutia cca o 16.00 h.