baner

Vianočný pozdrav od brata Norberta

Boh sa stal jedným z nás.
A je s nami až do konca sveta (Mt 28, 20 b).
Stal sa pokorným a práve v tom ukazuje svoju všemohúcnosť.
V pokore prijímajme okolnosti, ktoré môžu bolieť a aj v nich ukazujme na nebo.
Stal sa slabým a práve v tom ukazuje svoju silu.
Slabosť si nemusíme vymýšľať, stačí si ju priznať a objať.
Môže si dovoliť stať sa chudobným práve preto, že je bohatý.
Túžme byť poľnými ľaliami a radi vytvárajme priestor pre Božiu prozreteľnosť
(Lk 12, 27 – 31).
Umiera preto, že má moc nad smrťou.
Modlime sa za umierajúcich s vedomím, že táto „maturita“ života čaká každého z nás.
Je živý, ponižovaný a napriek tomu nedotknuteľný.
Živý, ale s ranami. Vo svete, ale patriaci Bohu.
Sv. František z Assisi


Požehnané vianočné sviatky a nový rok 2022!

norbert

Milí bratia a sestry tretieho rádu sv. Františka,
nechajme sa vtiahnuť do čara vianočného príbehu, ktorý by bez
človeka nemal význam.
Radujme sa s pastiermi pri Márii, Jozefovi a dieťati uloženom
v jasliach (Lk 2, 16), ale aj radi mlčme v tichu kostola,
kontemplujúc nehu a krásu túžby Boha byť s človekom.
Vďačný za vás
brat Norbert