baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2022

1virtual praying 1221394739 crp2 1500px 1024x257

Rok 2022
Január

Za pravé ľudské bratstvo:Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.
OFS: Za národné bratstvá: Benin, Togo a Kostarika

Otče náš ...

Február
Za rehoľníčky a zasvätené panny:Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy našich čias.

OFS: Za národné bratstvá: Argentína a Venezuela

Otče náš ...

Marec

Za kresťanskú odpoveď na biotecké problémy: Modlime sa, aby sme ako kresťania tvárou v tvár bioetickým problémom vždy podporovali ochranu života modlitbou aj skutkami.

OFS: Za národné bratstvá: Rakúsko, Bolívia, Portugalsko a Rumunsko a za úspech školy formácie v Argentíne

Otče náš ...

Apríl

Za zdravotníckych pracovníkov:Modlime sa za zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o chorých a starých ľudí, aby ich predovšetkým v najchudobnejších krajinách podporovali vlády aj miestne samosprávy.

OFS: Za Predsedníctvo CIOFS a národné bratstvo: Kuba

Otče náš ...

Máj

Za mladých ľudí naplnených vierou:Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť..

OFS: Za národné bratstvo: Kanada

Otče náš ...

Jún

Za rodiny: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť. OFS: Za národné bratstvo: Salvádor

Otče náš ...

Júl

Za starých ľudí:Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.

OFS: Za jednotu a spoluprácu miestnych a národných bratstiev

Otče náš ...

August

Za malých podnikateľov: Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.

OFS: Za národné bratstvo: Brazília

Otče náš ...

September

Za zrušenie trestu smrti:Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

OFS: Za celý svet trpiaci chorobou COVID-19 a zvlášť za pracovníkov v zdravotníctve

Otče náš ...

Október

Za Cirkev otvorenú pre každého:Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

OFS: Za národné bratstvá: USA a Francúzsko

Otče náš ...

November

Za trpiace deti:  Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku..

OFS: Za Predsedníctvo CIOFS

Otče náš ...

December

Za neziskové dobrovoľnícke organizácieModlime sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni.

OFS: Za lepšiu spoluprácu medzi OFS a GiFra vo svete.

Otče náš ...

 

Zdroj: https://ciofs.info/2021/12/30/2022-monthly-prayer-intentions-for-ofs-and-youfra/

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211230015