baner

POMOC UKRAJINE

Prosba o pomoc bratov a sestier Františkánskeho svetského rádu v SR pre bratov a sestry na Ukrajine, ktorí sú v ohrození vojenským útokom Ruska

Milí bratia a sestry,

všetci prežívame situáciu, na ktorú sme neboli pripravení a všetkých nás nepríjemne prekvapila - vojenský útok Ruska na Ukrajinu. Táto katastrofa sa dotýka aj nás, ako bezprostredných susedov a nevieme čo bude. Podstatné je však to, že v tieto dni umierajú a nepredstaviteľne trpia nevinní ľudia v Ukrajine, ktorým je potrebné pomôcť. Preto je potrebné obrátiť sa k Bohu, ale tiež zachovať pokoj a láskou horiace srdcia.

Čo môžeme my urobiť?Ako môžeme my pomôcť? Pýtame sa Boha aj sami seba.

Modlitba a účasť s trpiacimi je na prvom mieste, modlime sa, prosme, obetujme svoje utrpenie, ťažkosti, pôst a všetko predkladajme Pánovi v odovzdanosti do jeho vôle.

Ale ako môže pomôcť náš rád? Máme v živej pamäti solidaritu a pomoc postihnutým bratom a sestrám v Chorvátsku pri zemetrasení, v Brazílii pri veľkých záplavách, ťažko skúšaným v Bejrúte a tiež bratom a sestrám v našom bratstve, ktorí sa ocitli v núdzi.

Národná rada sa rozhodla prispieť na potrebnú pomoc našim bratom a sestrám, ktorí prežívajú ťažkú skúšku počiatočnou sumou 500 €.

Národná rada tiež vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc postihnutým a ohrozeným ľuďom na Ukrajine a prosí vás o pomoc podľa svojich možností. Finančné dary posielajte na účet Národnej rady OFS vo formáte IBAN:

SK91 0900 0000 0000 1148 4135 s poznámkouUkrajina

Na Generálnej volebnej kapitule bola zvolená do predsedníctva sr. DinaShabalina z Ukrajiny, ktorá má na starosti Europu 1 sever, teda aj Slovensko. Sr. Lucia Spodniaková oslovila sr. Dinu s tým, že po vyzbieraní finančnej pomoci, peniaze budú poslané na jej účet, ktorá bude koordinovať ich použite pre bratov a sestry na Ukrajine, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.

Za Národnú radu s prianím pokoja a dobra, s dôverou v Božiu prozreteľnosť

Jozef Gazdík, národný minister OFS

.