baner

LIST BRATOM A SESTRÁM K PÔSTNEMU OBDOBIU

holubica

OBRÁTENIE AKO STAV SRDCA

LIST BRATOM A SESTRÁM K PÔSTNEMU OBDOBIU ´22

„Pokánie, pretože je exodom a obrátením, je stavom srdca, ktorý si vyžaduje

vonkajšie prejavy v každodennom živote – a im musí zodpovedať skutočná vnútorná

premena.“ (Konštitúcie 110, 1)

 

Milí bratia a sestry,

 

opäť raz vchádzame do liturgického času pôstu s jeho krásami, volaním Otca, ale i

realitou vlastných limitov.

 

Stav srdca, ktorý si vyžaduje vonkajšie prejavy (Porovnaj Konštitúcie 110, 1). Pôstna

doba nás pozýva vpustiť Božie svetlo do útrob svojho najhlbšieho vnútra (Iz 58).

Dovoliť zasvietiť lekárovi do rany, zaparkovať auto duše nad montážnu jamu Boha a

nechať ho konať.

 

Každého z vás povzbudzujem predložiť nebeskému Otcovi ovocie pôstneho pokánia

na mise spolu s prosbami a obetami aj za situáciu na Ukrajine. Tak ako sú patrónmi

misií sv. Terézia z Lisieux a sv. Leopold Mandič, hoci ich noha nikdy nevkročila na

misijné územie, tak sa každý z nás môže stať bojovníkom za pokoj a mier na Ukrajine,

a to aj bez víz.

 

Zo srdca vám želám a vyprosujem bohaté ovocie pôstu, obťažkané čerstvým smädom

duše po nových a hlbších začiatkoch vo všetkých oblastiach osobného, duchovného i

bratského života.

 

„V uvedených dňoch sa s väčšou horlivosťou a snahou venujme skutkom, ktoré

napomáhajú obráteniu: modlitba, uzobranie, počúvanie Božieho Slova, telesné

umŕtvovanie a pôst v bratstve.“ (Konštitúcie 111, 6 a)

 

Buďme pre svet viditeľnými svedkami snahy o návrat k Otcovi ako synovia a bratia,

ktorí sú si vedomí, že pokánie potrebujeme všetci.

 

Zverujúc každého z vás pod ochranu Kráľovnej nášho rádu, sv. Františkovi a sv. Kláre

a s prianím požehnaného pôstneho obdobia

 

brat Norbert, kapucín