baner

Veľkonočný pozdrav brata Norberta 2022

VEĽKÁ NOC 2022
Pokoj a dobro

Milí bratia a sestry tretieho rádu sv. Františka,

liturgia palmovej nedele nás voviedla do Jeruzalema
(Porovnaj Lk 19, 28), miesta vyvrcholenia najdôležitejšieho
príbehu pre človeka v dejinách spásy.

noc1

Veľký piatok sa stíšme a ponorme do deja neľudského
mučenia a nespravodlivého procesu s Kráľom sveta
(Porovnaj Lk 23, 3; Jn 18, 36), kde chcel človek prispôsobiť
Boha svojim predstavám, a keď sa mu to nepodarí, s
pocitom dobre vykonanej práce ho pribíja na kríž
(Porovnaj Mk 15, 24).

noc2


Cieľovú pásku spásy človeka pretŕha krok vzkrieseného
Pána z hrobu a mediálnu bombu o najradostnejšej správe
pre celý svet prináša ustráchaným apoštolom zadychčaná
Mária, ktorá lapajúc po dychu oznamuje učeníkom: „Videla
som Pána!“ (Jn 20, 18)

noc3


Nech sa deje čokoľvek okolo nás, dokonca aj v našich
srdciach, buďme pokornými synmi sv. Františka a
presvedčenými svedkami udalosti prvého dňa v týždni
(Porovnaj Jn 20, 1)!


Drahí bratia a sestry, zo srdca vám želám požehnané
sviatky Veľkej noci!


S radostným Aleluja, vďačný za každého z vás


brat Norbert