baner

Veľkonočný list ministra CIOFS

Protokol.č. 3455                                                                               Rím, Veľká noc 2022

Drahí bratia a sestry,

Veľká noc je sviatkom radosti, keď radosť zo vzkriesenia napĺňa naše srdcia nádejou a vďačnosťou. Prežívať hĺbku Veľkej noci a to, čo je skutočnou radosťou, je pre nás dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, keď sa rozhliadame po svete a vidíme okolo seba toľko problémov. Niekedy sa zdá správne opýtať sa: ako môžeme nájsť Božiu slávu medzi toľkými ťažkosťami? Čo je našou povinnosťou? Ako môžeme nájsť veľkonočnú radosť?

Čelíme mnohým výzvam. Mnoho ľudí na celom svete, vrátane mnohých našich sestier a bratov, žije vo vojne, v potravinovej, vodnej a finančnej kríze alebo ich postihli prírodné katastrofy. Mnohí stále trpia pandémiou Covid-19 alebo inými chorobami. Všetky tieto veci spôsobili finančnú krízu, ktorá zasiahla celý svet. Okrem toho, čo je nemenej dôležité, čelíme aj morálnym výzvam. Musíme čeliť takým morálnym otázkam, na ktoré sme nikdy predtým nemuseli odpovedať. Ako som povedal v správe Predsedníctva CIOFS na Generálnej kapitule, môžeme vo svete vidieť menej božstva a teda aj menej ľudskosti. Boj medzi dobrom a zlom zaberá čoraz viac času a priestoru. Teraz vás všetkých pozývam, aby ste mali na pamäti, že konečné víťazstvo sa nikdy nedosiahne zlom. Konečné víťazstvo získal Kristus na kríži. To je to, čo oslavujeme a napriek každej ťažkosti, biede, chudobe a marginalizácii, chorobe a slabosti. Veľká noc je sviatkom radosti, sviatkom Božej slávy.

Z ľudského hľadiska Božia sláva nie je úspešným príbehom. Keď Ježiš zomrel na kríži, bolo tam len malé publikum, žiadny potlesk, žiadna veľká katarzia, okrem tých, ktorí pochopili, že Božia sláva je v obete, v láske, v tom, že sa stal „poslušným až na smrť, až na smrť na kríži[2] Musíme sa naučiť, ako si navzájom pomáhať žiť svetské františkánske povolanie, ako žiť vieru v Neho.

Často hľadáme Ježiša, keď dvíhame hlavu a pozeráme hore, mysliac si, že náš vodca musí byť vyššie ako sme my. Pravda je taká, že by sme sa mali pozerať dole, pretože práve teraz je tam Ježiš, umývajúc nám nohy. Nástrojmi nášho vodcovstva by mali byť umývadlo a uterák. Všetci tí z nás, ktorí majú službu vedenia, by nemali chcieť, aby sa na nich pozeralo vysoko, ale mali by sa pozerať dole, zatiaľ čo umývame nohy ostatným. Kto má byť príkladom pre ostatných, musí žiť z Ježišovho príkladu. Mali by sme si vziať všetky aspekty Ježišovho života, vrátane služby druhým, hlboký osobný kontakt s Otcom, pokušenia, prenasledovanie, dokonca aj kríž. V opačnom prípade, budeme Jeho obdivovateľmi, ktorí sa na neho pozerajú z diaľky, ale nie Jeho učeníkmi.

Prinesme svetu dobrú správu! Nech sú naše bratstvá znamením tejto viery, nádeje a lásky, miestami žiarivej veľkorysosti slobodného ponúkania našich služieb, miestami ako otvorená Ježišova náruč, vítajúca a objímajúca každého, miesta hlbokého modlitebného ducha a miesta prorockých vízií nášho kresťanského a františkánskeho povolania!

Pozývam vás všetkých, aby sme upreli zrak na kríž, ktorý je symbolom lásky: obety lásky, ktorá trvá až do smrti a povstáva k večnému životu, aby každý mohol mať večný život. To je Božia sláva a to je naša nádej.

Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky!

Váš brat a minister

Kauser

[2] Mt 20,28