baner

Pomoc bratom a sestrám v Sýrii a v Turecku

List generálneho ministra Tibora Kausera k rýchlej pomoci pre ľudí zasiahnutých ničivým zemetrasením v Sýrii a Turecku, modlitbou a finančnou zbierkou, ktorá bude použitá iba na tento účel. Vyzbierané peňažné prostriedky pošlite prosím na účet Národnej rady OFS na Slovensku, s názvom: 
 
Názov účtu: Františkánsky svetský rád
IBAN: SK91 0900 0000 0000 1148 4135
do poznámky uveďte: Turecko a Sýria.
 
Z tohto účtu budú finančné prostriedky prevedené na účet CIOFS na rýchlu pomoc ľuďom v postihnutých oblastiach.
 
 
Nech vás Pán bohato odmení za vaše modlitby a štedrosť